Ulike måter å behandle avvik ved innbetalinger i VB

Endret Fri, 22 Dec 2023 ved 12:26 PM

Avvik på en innbetaling er hvis kundene ikke betaler det beløpet de skyldes. Beløpet de skyldes er det som står i feltet restbeløp i reskontroen. Noen ønsker å føre avviket (forskjellen mellom innbetalt beløp og restbeløp) på en egen linje, andre ønsker det ikke. I Pay er det innstillinger som dekker både med og uten egen avvikspost. 

 

  1. Innbetalt beløp føres, avvik kommenteres med føres ikke.

Innstilling:

Hentes fra betalingsbehanding på den factraden som brukes.
Ikke noe er huket av i gule markeringer. (betyr at det ikke skal lages avvikspost).
 2. Avvik føres på reskontro (kunden).


Her blir restbeløp på den åpne posten ført 13487,50. Innbetalt beløp er fremdeles 13487 noe som gjør at det blir laget en egen linje på 0,50 øre. Fordi innbetalt beløp er mindre enn fakturaen (restbeløpet) blir kontoen ført til debet. Hadde det vært for mye innbetalt hadde kontoen blitt kredit.

 

Innstilling:

Kryss av gul markering:3. Avvik føres på avvikskonto som settes i bedriftsopplysninger.


Innstilling:


Avvikskonto settes i bedriftsopplysninger:


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen