Hva er Amount1?

Amount1 - Når man betaler i en annen valuta enn hva kontoen opprinnelig er så vil amount 1 være beløpet som går ut/kommer inn på opprinnelig konto.

Amount1 har kun en funksjon for ISO filer og vil ikke endre på visning på andre filer, som f.eks telepay.

Innstillinger som skal settes ved bruk av Amount1.


Visma Business:

Under Felles - faste opplysninger og bedriftsopplysninger.
Åpne betalingsbehandling
Du kan kun benytte Banktrans pr. akrivreferanse/bunt når Amount 1 brukes. Denne innstillingen settes her:


ZData Pay:

Velg Oppsett - avansert - avansert.
Kryss av for "Bruk Amount1"


Ved bruk av Amount1


Under Innbetaling+
Sjekk at det ikke er krysset av for "bruk opprinnelig innbetalingsrutiner i ZData PayUnder AvregningsreturAmount1 kan kun brukes dersom en får alle filer i ISO formatet!Innbetaling+
Sjekk at det ikke er krysset av for "bruk opprinnelig avregningsrutiner i ZData Pay"