RR05 - Regulatory or central bank reporting information missing, incomplete or invalid

Endret Thu, 18 Apr 2024 ved 08:39 AM

Årsaken til RR05 Returkoden:

RR05 returkoden oppstår når den nødvendige deklarasjonsteksten på bankpartner eller betalingslinje mangler i betalingsfilen. Denne informasjonen er kritisk for regulatorisk rapportering og overholdelse av sentralbankens retningslinjer. I Norge er deklarasjonskoden en tosifret kode som spesifiserer arten av transaksjonen, for eksempel 14 for kjøp og salg av varer. 


Løsningen på Problemet:

For å løse RR05 returkoden og sikre korrekt behandling av betalingsfilene, er det viktig å inkludere riktig deklarasjonstekst på bankpartner eller betalingslinje. Dette innebærer å sjekke og bekrefte den riktige deklarasjonskoden for den aktuelle transaksjonen, i samsvar med gjeldende retningslinjer for det aktuelle landet. Ved å følge landsspesifikke koder, for eksempel de tosifrede kodene i Norge, eller i Sverige er tilsvarende kode tresifret.


Her er et par eksempler på koder i Norge.

KodeKategori
14Varer - Kjøp/salg av varer
26Tjenester - Leie
29Tjenester - Annet kjøp/salg av tjenester
31Renter, utbytte og annen kapital - Renter
35Renter, utbytte og annen kapital - Utbytte
38Renter, utbytte og annen kapital - Annen kapitalavkastning
41Kapitaltransaksjoner - Kjøp/salg av fast eiendom og aktiverte rettigheter i utlandet
43Kapitaltransaksjoner - Direkteinvesteringer i aksjer mm
45Kapitaltransaksjoner - Direkteinvesteringer i annen kapital
51Kapitaltransaksjoner - Porteføljeinvestering i aksjer og verdipapirfondsandeler
52Kapitaltransaksjoner - Porteføljeinvesteringer i obligasjoner og sertifikater
53Kapitaltransaksjoner - Porteføljeinvesteringer i derivater
71Kapitaltransaksjoner - Livsforsikring/pensjon
79Kapitaltransaksjoner - Andre finansinvesteringer
81Andre overføringer - Lønn
82Andre overføringer - Arv, gave, med mer


(Det ligger på den enkeltes ansvar å følge beste praksis og overholde gjeldende lover og forskrifter innen betalingsrapportering.)_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis du fortsatt mottar feilmeldingen etter flere forsøk, er det på tide å ta kontakt med vår kundesupport på support@aritma.com. Når du sender en e-post til kundesupport, inkluder følgende informasjon om den avviste betalingen:


  • Selskap (Navn og Organisasjonsnummer): Angi den nøyaktige bedriftsinformasjonen knyttet til betalingen.
  • Kontonummer: Oppgi det korrekte kontonummeret som ble brukt i betalingstransaksjonen.
  • Beløp: Angi den eksakte pengeverdien som ble forsøkt overført.
  • Dato: Oppgi datoen for den avviste betalingen.

Ved å gi så detaljert informasjon som mulig, hjelper du support-teamet vårt med å identifisere og løse problemet raskt og effektivt.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen