Bilagsregistrering av innbetalinger

Endret Thu, 16 Nov 2023 ved 10:20 AM

Innbetalinger som ikke avstemmes i den automatiske rutinen i Control behandles videre i bilagsregistrering


Dobbelklikk på linjen for å hente posten inn i neste vindu.
Feltet Motkonto er et oppslagsfelt som søker etter åpne poster på  (kundenummer, Fakturanummer eller Navn fra den åpne posten). I eks. har kunden betalt 7392 EUR mens den åpne posten er på 7395 EUR. Marker den åpne possten fra listen og trykk Enter.


Differansen må behandles slik det er satt opp i regnskapssystemet.
1.) Innbetalt beløp, og differanse håndteres i regnskapssystemet.
2). Differranse føres her.


1). Trykk OK som vist i eks. over.

2). Differanse føres.

Endre beløp til den åpne posten sitt beløp, og trykk linjen over (blank linje)  


Sett på riktig differanse konto og trykk OK.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen